NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

V roce 2021 byly realizovány dvě akce s podporou programu Nová zelená úsporám na bytových domech Božejov čp.116 a Veselá čp.69

photo208a.jpg

BOŽEJOV čp.116

Popis projektu: Projekt řeší zateplení fasády bytového domu. Obvodové zdivo bude zatepleno uceleným certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS – tepelný izolant bude převážně tvořit polystyrén EPS 70F. V oblasti balkónů budou použity desky z fenolitické pěny Kooltherm v tl. 80 mm. Nad suterénem bude část obvodových stěn zateplena minerální vatou v pruhu o výšce 0,9 m. Řešeno je také špalet a nadpraží oken a parapetů. Výše uvedenými opatřeními se výrazným způsobem snížila energetická náročnost budovy a tím i vytápění jednotlivých bytů. Veškerá dokumentace je řádně uchovaná a archivovaná. Stavba nebyla vedena v režimu stavebního povolení, ale ohláškou.

Cíle: Zateplením obálky budovy došlo ke snížení nákladů na vytápění a snížení konečné spotřeby energie. Snížení ceny za vytápění má pozitivní dopad na ekonomiku rodin bydlících v tomto bytovém domě. photo209i.jpg photo210i.jpg photo211i.jpg photo212i.jpg photo213i.jpg photo214i.jpg photo215i.jpg photo216i.jpg photo217i.jpg photo218i.jpg photo219i.jpg

VESELÁ čp.69

Popis projektu: Projekt řeší zateplení fasády bytového domu a zateplení podlahy nad nevytápěným přízemním podlažím. Obvodové zdivo bude zatepleno uceleným certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS – tepelný izolant bude převážně tvořit polystyrén EPS 70F v tl. 140 mm. Nad suterénem bude požární pás, kde bude obvodové zdivo zatepleno minerální vatou. Podlaha nad nevytápěným technickým podlažím v 1NP je zateplena KZS za použití minerální vlny o tl. 120 mm. Výše uvedenými opatřeními se výrazným způsobem snížila energetická náročnost budovy a tím i vytápění jednotlivých bytů. Veškerá dokumentace je řádně uchovaná a archivovaná. Stavba nebyla vedena v režimu stavebního povolení, ale ohláškou.

Cíle: Zateplením obálky vytápěných prostor došlo ke snížení nákladů na vytápění a snížení konečné spotřeby energie. Snížení ceny za vytápění má pozitivní dopad na ekonomiku rodin bydlících v tomto bytovém domě. photo220i.jpg photo221i.jpg photo222i.jpg photo223i.jpg photo224i.jpg photo225i.jpg photo226i.jpg photo227i.jpg photo228i.jpg photo229i.jpg photo230i.jpg photo231i.jpg photo232i.jpg photo233i.jpg