Dokumenty ke stažení

Byty a pronájmy
Prostory k pronájmu 12_2012 stáhnout
Vnitrodružstevní předpisy
Zásady pro stanovení nájemného 2024 stáhnout
Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 2024 stáhnout
Směrnice o ochraně oznamovatelů stáhnout
Vnitrodružstevní směrnice o poplatcích 1/2023 stáhnout
Pohotovostní čísla 2024 stáhnout
Hodinová zúčtovací sazba střediska údržby od 1.4.2023 stáhnout
Směrnice předsedy družstva o povolování stavebních úprav 2024 stáhnout
Stanovy + domovní řád přijaté květen 2022 stáhnout
Seznam domů, u kterých je vypracován PENB stáhnout
Výroční zpráva za rok 2022 stáhnout
Výroční zpráva za rok 2021 stáhnout
Plná moc schůze stáhnout
Pohotovostní čísla Pacov stáhnout
Plná moc generální stáhnout
Zásady pro stanovení nájemného od roku 2017 stáhnout
VOLEBNÍ ŘÁD stáhnout
JEDNACÍ ŘÁD stáhnout
Směrnice o odměňování funkcionářů samospráv stáhnout
Poskytované služby stáhnout
Tiskopisy pro družstevníky
Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví stáhnout
Smlouva o převodu družstevního podílu stáhnout
Žádost o souhlas s podnájmem stáhnout
Stavební úpravy stáhnout
Přihláška za člena bytového družstva stáhnout
PLNÁ MOC stáhnout
Vzor zápisu z domovní schůze stáhnout
Objednávka hrazená uživatelem bytu - technici stáhnout
Požadavek na provedení opravy - technici stáhnout
Dokumenty SVJ
Formulář pro hlášení stavební úpravy a změny na BJ_SVJ stáhnout
Plná moc pro manžela stáhnout
Plná moc pro podílové spoluvlastníky více než 2 stáhnout
Plná moc pro podílové spoluvlastníky stáhnout
Plná moc SVJ stáhnout
Stanovy SVJ - komentář stáhnout
Zateplení domů
Zatepleno v roce 2023 stáhnout
Zatepleno v roce 2022 stáhnout
Zatepleno v roce 2021 stáhnout
Zatepleno v roce 2020 stáhnout
Zatepleno v roce 2019 stáhnout
Zatepleno v roce 2018 stáhnout
Zatepleno v roce 2017 stáhnout
Zatepleno v roce 2016 stáhnout
Zatepleno v roce 2015 stáhnout
Zatepleno v roce 2014 stáhnout
Zatepleno v roce 2013 stáhnout
Zatepleno v roce 2012 stáhnout
Zatepleno v roce 2011 stáhnout
Zatepleno v roce 2010 stáhnout
Spolupráce
HSZ Kraje Vysočina-informace elektroinstalace s hliníkovými vodiči stáhnout
Memorandum SPS_SMO:SCMBD stáhnout
Plán zasedání obvodových komisí stáhnout
Petice - příloha stáhnout
Petice stáhnout
SČMBD Dlužníci-statistika stáhnout
SČMBD Dlužníci-problémy s rekodifikací stáhnout
ČP inovovala pojištění bytových domů stáhnout
Shromáždění delegátů
Usnesení shromáždění delegátů 30.5.2024 stáhnout
Usnesení shromáždění delegátů 25.5.2023 stáhnout
Zápis ze shromáždění delegátů 25.5.2023 stáhnout
Zápis ze shromáždění delegátů 26.5.2022 stáhnout
Usnesení shromáždění delegátů 26.5.2022 stáhnout
Domovní řád 2022 stáhnout
Smlouva o výkonu funkce stáhnout
Stanovy SBD Pelhřimov 2021 stáhnout
Zápis volební komise 2021 stáhnout
Oznámení rozhodnutí SD per rollam 25.5.2021 stáhnout
Návrh kandidátů do kontrolní komise družstva 2021-2026 stáhnout
Návrh kandidádů do představenstva 2021-2026 stáhnout
Rozhodnutí představenstva ze dne 25.2.2021 o konání SD mimo zasedání stáhnout
Rozhodnutí "per rollam" 7.12.2020 stáhnout
Výzva k rozhodnutí "per rollam" stáhnout
Rozhodnutí představenstva ze dne 15.10.2020 o konání SD mimo zasedání stáhnout
Usnesení shromáždění delegátů 30.5.2019 stáhnout
Zápis ze shromáždění delegátů 30.5.2019 stáhnout
Usnesení shromáždění delegátů 31.5.2018 stáhnout
Zápis ze shromáždění delegátů 31.5.2018 stáhnout
Zápisy z představenstva
Zápis ze schůze představenstva 14.5.2024 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 25.4.2024 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 4.4.2024 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 29.2.2024 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 25.1.2024 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 14.12.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 14.11.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 12.10.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 13.9.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 10.8.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 29.6.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 9.5.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 27.4.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 6.4.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 23.2.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 19.1.2023 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 15.12.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 29.11.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 20.10.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 13.9.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 11.8.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 30.6.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 9.6.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 26.4.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 7.4.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 24.2.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 27.1.2022 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 14.12.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 18.11.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 14.10.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 16.9.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 12.8.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 23.6.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 27.5.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 8.4.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 25.2.2021 stáhnout
Zápis ze schůze představenstva 28.1.2021 stáhnout