Prohlášení SBD Pelhřimov

V poslední době se objevují v našich sdělovacích prostředcích poplašné zprávy o zrušení bytových družstev kvůli jejich lajdáctví.

Mohu vás ubezpečit, že v našem družstvu se toto nestane. Jistě víte, že nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a další zákony, které se zabývají družstevním bydlením, byly schváleny již v roce 2012 a počátkem roku 2013. Naše družstvo připravilo dle těchto zákonů nové stanovy, které byly Shromážděním delegátů schváleny 28.11.2013.

Tímto jsme splnili základní požadavek, který je na družstvo kladen novými právními předpisy.

Ing. Matiášek, předseda představenstva