Pojištění domácnosti pro E15 Rodinné finance

Mít pojištěnu svou nemovitost a domácnost by mělo být pro každého vlastníka naprostou samozřejmostí. Ne vždy tomu tak ale bohužel je. V České republice je sice pojištěna většina rodinných domů (téměř 90 %), podíl pojištěných domácností však dosahuje pouze 54 %. „Jedním z důvodů této nerovnováhy je i skutečnost, že lidé často považují pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti za dva různé názvy pro jeden produkt,“ říká Ivana Buriánková z České pojišťovny a vysvětluje: „To je přitom naprostý omyl. Pro správnou pojistnou ochranu je třeba mít sjednána obě tato pojištění. Pojištění nemovitosti se totiž vztahuje na stavbu samotnou a její stavební součásti, naproti tomu pojištění domácnosti kryje případné škody pouze na zařízení a vybavení.“

Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti

Pojištění domácnosti se vztahuje na věci, které náleží k domácnosti, jako je například nábytek, plovoucí podlaha, kuchyňská linka, obklady stěn, elektronika, cennosti, oblečení, sportovní potřeby, nádobí atp. Pojištěným místem jsou obytné prostory bytu na uvedené adrese a v některých případech i prostory mimo tento byt, jako např. půda, sklep, garáž nebo jiné nebytové prostory. Oproti tomu pojištění nemovitosti se vztahuje pouze na stavbu jako takovou a na stavební součásti. Pro vysvětlení můžeme použít jednoduchý příklad: Kdybychom obrátili byt či dům vzhůru nohama, tak to, co spadne, ošetřuje pojištění domácnosti a vše ostatní se týká pojištění nemovitosti.

Pojištění podle typu bydlení

Pro snadnější orientaci v produktové nabídce majetkového pojištění nabízí některé pojišťovny přednastavené balíčky obsahující základní doporučená rizika podle typu bydlení. Vybrat si tak lze balíček určený pro dům, byt nebo chalupu, ale také pro případ zatížení domácnosti hypotékou nebo bydlení v nájmu. Na trhu existuje také možnost pojištění studentské domácnosti – ať už na koleji nebo v nájemním bytě.

Na co zapomínáme

Češi podceňují rizika a neaktualizují smlouvy. To znamená, že se nezamýšlejí nad tím, co vše by se mohlo stát a raději šetří na pojistném. Zároveň mají smlouvy, které uzavřeli před několika lety, ale už nevnímají, že se hodnota jejich majetku změnila. Málokdo ví, že změnou vlastníka aktuální smlouva zaniká, což platí i v případě přepisu nemovitosti na rodinné příslušníky.

K čemu jsou asistenční služby

Standardní asistenční služby pojišťoven v případě pojistné události nonstop poradí telefonicky, jak ji nejrychleji vyřešit a v případě potřeby klientům pomohou se zajištěním opravy – vyhledají a zařídí návštěvu zámečníka, instalatéra či dalšího odborníka. V rámci asistenčních služeb můžete u některých pojišťoven získat také pomoc se stěhováním či náhradním ubytováním nebo pomoc s úklidem domácnosti, posekáním zahrady či odklizením sněhu v případě úrazu.